Het totstand komen van de stappenmethode De Nederlandse professor Dokter Max Euwe werd in 1935  wereldkampioen schaken. Het aantal competitieschakers  vermenigvuldigde zich toen in Nederland in één jaar tijd van 3000  naar 11000. Nederland heeft dan ook een schaakcultuur opgebouwd  wat zich heeft vertaald in onder andere een professionele structuur  voor het jeugdbeleid. Talentvolle jongeren worden begeleid door  topschakers en ieder jaar behalen enkele jongeren de  titel van  Internationaal Grootmeester of Internationaal Meester. Veel  nederlandstalige schaakliteratuur was van zijn hand en daarom  mogen wij stellen dat hij met zijn vele publicaties Nederland heeft  leren schaken. "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" is een  bekende slogan die men in Nederland vlug had begrepen.  In 1972 verscheen dan ook het eerste leerboek "Jeugdschaak" van  de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Het boek  "Jeugdschaak"   van de hand van Simultaanmeester Berry Withuis bestond uit drie  delen in één boek. Voor beginners was er de opleiding tot het  Pionnendiploma, voor de licht-gevorderden was er de opleiding tot  het Torendiploma en voor de gevorderden was er de opleiding tot het  Koningsdiploma.   Vijf jaar later kreeg dit boek een opvolger onder de naam  "Juniorenschaak". De opzet van dit boek, eveneens van de hand van  schaakjournalist Berry Withuis, was het schakende kind op te leiden  tot klubspeler. Daarom werd in dit boek uitgegaan van de  voortdurende begeleiding van het kind door een ervaren speler.    
Eind de jaren tachtig werd door de Nederlanders Rob Brunia en Cor  van Wijgerden een nieuwe en uitstekende leermethode ontwikkeld die  zeer in de belangstelling staat.Rob Brunia is een in Nederland alom  gekende pedagoog. Cor van Wijgerden, onderwijzer van beroep,  haalde in 1978 zijn laatste IM-norm en mocht zich derhalve  Internationaal Meester noemen. Vanaf 1984 is van Wijgerden minder  aktief als speler, des te meer als trainer en vanaf die periode wordt hij  bondstrainer. De begeleiding van de Nederlandse topjeugd is zijn  prioriteit en de Nederlandse topspelers Jeroen Piket en Loek van  Wely werden door hem begeleid.  Beiden waren de bedenkers van de STAPPENMETHODE, die In  Nederland en België (en ondertussen in andere landen van Europa)  veel wordt toegepast om kinderen te leren schaken.   De stappenmethode is het produkt van een weloverwogen toepassing  van een aantal belangrijke didactische, leerpsychologische en  schaakinhoudelijke uitgangspunten. De methode is gebaseerd op  patroonherkenning. Door de praktische oefening van tal van  schaaktechnische kenmerken krijgt men de gelegenheid om de  kenmerken in tal van stellingen te herkennen en in te oefenen.  Aangezien patroonopslag heel goed gaat bij kinderen tussen zes en  twaalf jaar wordt thans reeds met de opleiding gestart vanaf deze  leeftijd. De stappenmethode werd ook in boekvorm gegoten en  bestaat uit vijf delen. 
Copyright KISK 2015 - 2023  Webmasters Paul Coudron/Marc De Wandel Home Kalender 2022-2023 Clubkampioenschap Nationale interclub Jeugdschaak West-Vlaamse Liga Links