Home Over de KISK Kalender '22-'23 Interne tornooien Externe tornooien Jeugdschaak Varia
Het totstand komen van de stappenmethode De Nederlandse Professor Dokter Max Euwe werd in 1935 wereldkampioen schaken. Het aantal competitieschakers vermenigvuldigde zich toen in Nederland in één jaar tijd van 3000 naar 11000. Nederland heeft dan ook een schaakcultuur opgebouwd wat zich heeft vertaald in onder andere een professionele structuur voor het jeugdbeleid. Talentvolle jongeren worden begeleid door topschakers en ieder jaar behalen enkele jongeren de  titel van Internationaal Grootmeester of Internationaal Meester. Veel nederlandstalige schaakliteratuur was van zijn hand en daarom mogen wij stellen dat hij met zijn vele publicaties Nederland heeft leren schaken. "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" is een bekende slogan die men in Nederland vlug had begrepen. In 1972 verscheen dan ook het eerste leerboek "Jeugdschaak" van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Het boek  "Jeugdschaak"  van de hand van Simultaanmeester Berry Withuis bestond uit drie delen in één boek. Voor beginners was er de opleiding tot het Pionnendiploma, voor de licht-gevorderden was er de opleiding tot het Torendiploma en voor de gevorderden was er de opleiding tot het Koningsdiploma. Vijf jaar later kreeg dit boek een opvolger onder de naam "Juniorenschaak". De opzet van dit boek, eveneens van de hand van schaakjournalist Berry Withuis, was het schakende kind op te leiden tot klubspeler. Daarom werd in dit boek uitgegaan van de voortdurende begeleiding van het kind door een ervaren speler.
Eind de jaren tachtig werd door de Nederlanders Rob Brunia en Cor van Wijgerden een nieuwe en uitstekende leermethode ontwikkeld die zeer in de belangstelling staat.Rob Brunia is een in Nederland alom gekende pedagoog. Cor van Wijgerden, onderwijzer van beroep, haalde in 1978 zijn laatste IM-norm en mocht zich derhalve Internationaal Meester noemen. Vanaf 1984 is van Wijgerden minder aktief als speler, des te meer als trainer en vanaf die periode wordt hij bondstrainer. De begeleiding van de Nederlandse topjeugd is zijn prioriteit en de Nederlandse topspelers Jeroen Piket en Loek van Wely werden door hem begeleid. Beiden waren de bedenkers van de STAPPENMETHODE, die In Nederland en België (en ondertussen in andere landen van Europa) veel wordt toegepast om kinderen te leren schaken. De stappenmethode is het produkt van een weloverwogen toepassing van een aantal belangrijke didactische, leerpsychologische en schaakinhoudelijke uitgangspunten. De methode is gebaseerd op patroonherkenning. Door de praktische oefening van tal van schaaktechnische kenmerken krijgt men de gelegenheid om de kenmerken in tal van stellingen te herkennen en in te oefenen. Aangezien patroonopslag heel goed gaat bij kinderen tussen zes en twaalf jaar wordt thans reeds met de opleiding gestart vanaf deze leeftijd. De stappenmethode werd ook in boekvorm gegoten en bestaat uit vijf delen.
Copyright KISK 2015 - 2023  Webmasters Paul Coudron/Marc De Wandel