Home Over de KISK Kalender '22-'23 Interne tornooien Externe tornooien Jeugdschaak Varia
De jeugd scoort met het hoofd Het schaken is de koningin van de denksporten. Het heeft iets buitengewoons fascinerend. Daarenboven is schaken een sport ! Voetballen doe je met je benen, schaken met je hersenen. Zowel je benen als je hersenen horen bij je lichaam. Het voetbal als het schaken worden gespeeld om te winnen. Daarom is het een sport. Een DENKSPORT. Het is daarbij een sport voor het leven. Als je voetballer bent, ben je vroeg of laat gedoemd de competitiesport vaarwel te zeggen. Als je schaken hebt geleerd kan je als grootvader of als grootmoeder nog steeds aan competitieschaken doen. Tal van alternatieve schaakvormen kenmerken het jeugdschaak waar kinderen zich massaal kunnen in uitleven. Denken we maar aan doorgeefschaak, weggeefschaak, atoomschaak, cilinderschaak, munt- schaak, schietschaak, dekschaak enz. Kenmerkend voor deze alternatieve schaakvormen is dat de kinderen steeds opnieuw leren vooruitdenken in telkens nieuwe omstandigheden. Het schaken vervult een educatieve en sociale functie in onze maatschappij. Het kweekt concentratievermogen en logisch denken aan. Kinderen leren inzichten op te bouwen, het oefent het voorstellingsvermogen en het stimuleert het creatief denken. Het bevordert zelfstandigheid en gedisciplineerd handelen. Het traint de sociale vaardigheden. Ze worden stressbestendiger en leren incasseren. Ze leren omgaan met winst en verlies. Het schaken in ploeg bevordert de teamgeest en de onderlinge samenwerking.
Correlatie tussen schaken en school Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het beoefenen van de schaaksport bij kinderen een positieve invloed heeft op hun cognitieve ontwikkeling en een positief effect heeft op hun schoolresultaten. Twee vorsers van het laboratorium voor Experimentele, Differentiele en Genetische Psychologie van de Gentse Rijksuniversiteit deden in 1981 een onderzoek naar de effecten van het schaakspel op het denkvermogen of cognitieve ontwikkeling van het kind. De resultaten van dit onderzoek werden aangevuld met commentaren van Prof. A.D. de Groot, Nederlandse eminentie op het gebied van pschychologische studies over schaken. Het volledige rapport werd gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden van november 1981.Het resultaat van dit onderzoek was dat schaaklessen bij kinderen een positieve invloed had op hun denkvermogen.Het volledige rapport is te lijvig om het te kunnen publiceren. Daarom beperken wij ons tot het artikel welke verscheen in de pers op 18 december 1981. Uit een studie die in 1983 en 1984 aan de Katholieke Universiteit van Leuven werd uitgevoerd door Professor Verstraeten werd het positief effect van het schaken op de schoolresultaten aangetoond. Een Nederlandse student deed in 1992 een onderzoek, in het kader van zijn eindwerk aan de Universiteit van Amsterdam, naar het mogelijk bestaan van cognitieve overdrachtseffecten van schaakonderwijs.Het resultaat was hier ook dat de schakers betere schoolresultaten behaalden op taalvaardigheid, rekenvaardigheid en informatieverwerking dan de niet schakers.Het verslag van dit onderzoek kunt U hier lezen. In het tijdschrift KLASSE nr. 76 van Juni 1997 verscheen een interessant artikel over schaken op school.
Copyright KISK 2015 - 2023  Webmasters Paul Coudron/Marc De Wandel